Emléktúra a Páter-forráshoz

Páter Béla egyetemi tanár, neves gyógynövénykutató, híres kiránduló születésének 150. évfordulója alkalmával aligha lehetett volna emlékéhez jobban illő programot szervezni, mint kirándulást a róla elnevezett forráshoz. Az EKE-túra része volt az Erdélyi Múzeum-Egyesület mezőgazdasági szakosztálya és az Erdélyi Kárpát Egyesület – Kolozsvár 1891 háromnapos Páter Béla-rendezvénysorozatának.

Dr. Páter Béla 1860. szeptember 9-én született a Sáros megyei Eperjesen. Lőcsén végezte elemi és középiskolai tanulmányait, később a Budapesti Tudományegyetemen és a Királyi József Műegyetemen tanult. 1883-ban természetrajz és földrajz szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett. 1893-ban a Kolozsmonostori Gazdasági Tanintézethez helyezték. Számos gyógynövényt írt le, gyógyhatásuk ismertetésével foglalkozott. Igen jelentősek, Európában is közismertek voltak az általa összeállított teakeverékek. Magatartását mindvégig a közjóért való tenni akarás jellemezte. Az Erdélyi Gazdasági Egyletben igazgató, 1925-ben tiszteletbeli tag lett. Az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek választmányi tagja volt, az egyesület Természettudományi Szakosztályának elnöke, az Erdélyi Kárpát-Egyesület választmányi tagja, elnöke, majd tiszteletbeli elnöke. Emlékét az evangélikus-lutheránus egyház is kegyelettel őrzi, ahol főgondnoki tisztet töltött be.
Nagyon szerette a Bükk-erdőt. Sokat járt ide kirándulni és botanizálni. Az Erdélyben is ismertette a Bükk-erdő növényvilágát. A Bükk két helyneve is viseli nevét: az EKE vezetősége által elnevezett Páter út, akkoriban a Bükk egyik legszebb sétaútja és a Páter forrás. A Páter út a Mező utca elejétől a Plecska és a Pap völgy választójára kapaszkodott, ezen folytatódott az EKE szelicsei-úti menedékházához, majd ennek megszűntével az 50-es években épült Bükki menedékházig (6 km). Az Árpád csúcs (833 m) alól eredő Mikes patak jobb oldali ágának völgyében található, a helyiek által Flămândának ismert forrást az EKE-sek Páter-forrásnak nevezték el.
A szeptember 11-i Páter emléktúra, mintegy harminc résztvevővel a monostori végállomásról indult, Tóthpál Tamás vezetésével. Az erdőn keresztül indultunk a Diós felé, ahol a túravezető rövid előadást tartott, majd a piros sáv jelzésen haladtunk a Bükki telep irányába. Rövid szünetet tartottunk a hajdani Bükki menedékháznál, a masszív kőépületet, amelynek át kellett volna vennie a helyét, a mai napig sem fejezték be. Átmentünk a Bükki telepen, elértük a feleki gömbkövekről híres Sárosbükköt, majd a piros jelzésen haladtunk a Mikesi házakig, onnan az Árpád csúcs irányába tértünk le jobbra. Elhagyva a rádiósházat is, megcsodáltuk Kolozsvár környékének talán egyetlen, terméssel teli szelídgesztenye fáját. Az Árpád csúcs alatt vágtunk át a legelőn, hogy beereszkedhessünk a meredek oldalon a völgy felső végébe, ahol több kis patakocskából jön létre a Mikes patak. Csendes tisztáson álltunk meg, innen friss jelzés vezetett a kis patak partjára, onnan a sűrű lombok alatt megpillantottuk a forrást. A Páter Béla megemlékezésre Tóthpál Tamás, Szőcs Jánossal és Mille Ferivel rendbe tették a Páter-forrást, az utat is lejelezték.
Ez a hely kicsit távolabb van, mint a Kolozsvár környéki többi kirándulóhely, ez a „civilizált világ” zajától távol eső kis zuga a Bükk erdőnek a csend és a nyugalom jelképe, ahol a természet megmaradt érintetlenül. Megmenekült a pusztulástól, legalább egyelőre, hisz mindannyian tudjuk, hogy a Plecska völgye egyre jobban beépül, a Gorbó völgyére is hasonló sors vár. Sokfelé az eldobott szemét, építkezési törmelék csúfítja el az erdőt és a patak-völgyeket. A Szentjános kút vize szennyezett lett, az Árpád csúcs körüli legelőt felparcellázták, juhok, kecskék legelnek ott, néha elviselhetetlen a szag. Szó volt egy Peana nevű negyedről is, pár ház fel is épült nem messze a csúcstól. Egyre jobban kiszorulunk kedvenc kiránduló helyeinkről…
A Páter forrás tisztásán Bozsoki Adrienn szabadtéri fotókiállítást rendezett az EKE-tagok képeiből. Nehéz volt eldönteni, hogy a sok szép képből melyik a három legszebb. A legtöbb szavazatot Bozsoki Adrienn, Mezei Elemér és Fazekas Feri fotói kapták.
Szakács Éva által készített kis koszorút helyeztünk el a forrásnál, Vekov Károly EKE-elnök röviden szólt Páter Béláról, majd sorban vizet merítettünk a kis forrásból. Hazafelé vendégeink a Mikesi házak és a Bükki telep felé indultak, az EKE-csapat a Mikesi tótól érkező úton ereszkedett be a Bivalyosra. Hol csepergett az eső, hol megállt, de végül kisütött a nap, és az erdő felett megjelent a szivárvány, mintha látványos befejezést tervezett volna kirándulásunknak. A Dumbrava gerincen, a kék kereszt jelzésen tértünk haza, a mérleg: 22 km.

Pál Gyöngyi