Kós Károly, Sztána  és az EKE

Október 13-án a kolozsvári ekések csapata részt vett Kós Ká­roly mellszobrának (Gergely Zoltán kolozsvári szobrászművész alkotása) felavatásán Sztánán. Több mint 30-an indultunk, nagy részük Feischmidt Jánossal a reggeli vonattal érkezett az eseményre, mások kiskocsikkal. Az alig 120 lakosú, eldugott kis falucskában szervezett ünnepségen mintegy hatszázan vettek részt. Az ekések mindig szeretettel ápolták Kós Károly emlékét, és példaképnek tekintették. Ezt bizonyítják az évente megszervezett Kós Károly emlék- és teljesítménytúráink, és a szintén hozzá kapcsolódó kalotaszegi, Sztána környéki sok szép kirándulásunk. 

Pál Gyöngyi